Novinky

 • Lucka Nedomlelová v MTBO

  Členka TJ Tatran Lucie NEDOMLELOVÁ se zúčastnila 5denních MTBO 3.-8.7.2019 v Plzni a získala V CELKOVÉM HODNOCENÍ krásné 2.místo v kategorii W17. Do hendikepu v páté etapě startovala z druhého místa a s přehledem ho uhájila za vítězkou Lenou Schnetz z Rakouska. Současně se nominovala do juniorské reprezentace ČR a bude Jablonec i ČR reprezentovat na mistrovství světa juniorů v Dánsku. GRATULUJEME !

  Dušan Novotný | 12.7.2019 | Komentáře (0)

 • EYOC: Lukáš ve štafetách obhájil zlato!!

  od 28.6. probíhá v běloruském Grondě Mistrovství Evropy dorostu (EYOC 2019). Českou republiku v kat. H16 reprezentuje i náš Lukáš Vitebský.

  více…

  Magda Rydlová | 29.6.2019 | Komentáře (0)

 • LODM - Filip Mairich ve štafetách získal bronz!

  23.-28.6.2019 hostil Liberecký kraj nejlepší týmy České republiky na Letní olympiádě dětí a mládeže. I náš oddíl měl zastoupení ve výpravě Libereckého kraje Filipa Mairicha.

  Více…

  Magda Rydlová | 29.6.2019 | Komentáře (0)

 • Jarní rovnodenník

  24.4. připravil Radek Kunc oddílový závod Jarní rovnodenník

  Výsledky

  Výsledky s mezičasy

  Magda Rydlová | 25.4.2019 | Komentáře (0)

 • SUDETY OPEN 31.8.-1.9.2019

  Ahoj všichni, již byl vydán rozpis závodu SUDETY OPEN ( https://oris.orientacnisporty.cz/…f8bf7e8c.pdf) . Pořádá LDC a KAS v termínu 31.8.-1.9.2019. Závod má limitovaný počet závodníků, proto rozbíháme oddílové přihlášky již nyní, za níže uvedených podmínek. Protože startovné na tyto závody nehradí oddíl, musí si jej zájemci uhradit sami. Systém bude stejný jako doposud:

  přihlásíte se v oddílovém přihláškovém systému běžným způsobem
  startovné, které si sami vypočítáte dle rozpisu, zašlete na pomocný oddílový účet 2900598852/2010, variabilní symbol 4444. Do zprávy pro příjemce nebo do poznámky napište, za koho platíte.
  kdo nebude mít zaplaceno, toho nepřihlásíme
  oddílová uzávěrka přihlášek a plateb je 30.4.2019 do 24.00 hod.
  tato společná přihláška se týká jen prvního přihláškového termínu, po uvedeném datu se již musíte hlásit sami dle instrukcí v rozpisu. Nezapomeňte zaplatit správné startovné, aby nebyly problémy při presentaci.
  Tyto závody nejsou oddílovou akcí. Takže se vlastně na ně přihlašuje každý sám za sebe. Oddíl jenom technicky zajišťuje hromadné přihlášení na závod a hromadné zaplacení startovného, aby pořadatel jednak neměl problémy při zpracování přihlášek a jednak je vždy vyžadována prezentace za celý oddíl najednou. Neexistuje tedy žádný vedoucí výpravy, který by právně zodpovídal za jednotlivé přihlášené členy oddílu. To znamená, že s účastí nezletilých závodníků musí souhlasit jejich zákonní zástupci. Prakticky to bude probíhat tak, že zároveň s přihláškou do našeho systému, musí přijít Dušanovi, který přihlášku zpracovává, mail od rodičů nezletilého závodníka, že s přihláškou souhlasí a že jsou si vědomi, že nezletilý závodník (-ce) se zúčastní akce na vlastní riziko a oddíl za něj po celou dobu konání sportovní akce nepřebírá odpovědnost. Bez tohoto prohlášení nebude závodník přihlášen. Pokud se takovýto závodník přihlásí sám mimo náš přihláškový systém, je to jeho riziko a oddíl za něj rovněž nepřebírá odpovědnost. Pokud se rodiče nezletilého závodníka akce zúčastní, tak samozřejmě není potřeba posílat žádné prohlášení. Zodpovídají za něj sami.

  Orientačnímu běhu zdar!

  Karel Böhm + Dušan Novotný

  Dušan Novotný | 18.4.2019 | Komentáře (0)