← Novinky

Soutěž dětské mapy BARBARY PETCHENIK

Pro ty děti, kteří rádi kreslí a baví je mapy, je zde letošní ročník mezinárodní soutěže dětské mapy Barbary Petchenik. Obrázky s tematikou „A Map of My Future World“ (Mapa mého budoucího světa) budou vyhodnoceny v národním kole a nejlepší výtvory v každé věkové kategorii budou oceněny věcnými cenami a diplomem. Nejlepší obrázky pak budou zaslány na Mezinárodní kartografickou konferenci do Florencie (prosinec 2021).

Více informací naleznete zde nebo v letáku.

Uzávěrka soutěže je do 15. 6. 2021.

Martin Janata | 15. 3. 2021