Systém tréninků a závodů OB

Přípravka, žáci (od 1.třídy až do cca 13 let) – všeobecná sportovní příprava, získání kladného vztahu k aktivnímu pohybu v lese, základy orientace

  • Čtvrtek 15:30-17:00, areál Břízky – OB v okolních lesích, od listopadu do března tělocvična, v zimním období při vhodných sněhových podmínkách běžky

Žáci, dorost (od cca 13 let) – systematický trénink OB s přihlédnutím k výkonnostnímu hledisku, rozvoj navigačních technik OB

  • Čtvrtek 17:30-19:00, Střelnice – atletika, v případě zájmu mapový trénink s přípravkou a žáky viz výše
  • Listopad-březen, úterý 17:30-19:00, Střelnice – atletika

Všechny věkové kategorie (včetně výše uvedených)

  • Úterý 16:30-18:00 duben-červen, září-říjen, různě v okolí Jablonce a Liberce – lesní a parkové mapové tréninky OB, v případě vhodných sněhových podmínek v zimním období trénink LOB

Víkendy – dle výkonnosti a zájmu v závodní sezoně (duben-červen, září-říjen) prakticky každý víkend závody v Ještědské oblasti (~ Libereckém kraji) či po celé ČR, soustředění (oddílová, společná s ostatními oddíly Libereckého kraje, zahraniční)

Letní prázdniny –  v případě zájmu 3-5 denní závody téměř každý víkend různě po celé ČR či v zahraničí

Vše záleží na zájmu závodníka, není nutné se účastnit všech tréninků dané skupiny či všech dané výkonnosti odpovídajících závodů.